NEN3140

Nieuwe elektrische installaties behoren te voldoen/geïnspecteerd te zijn volgens NEN 1010. Bestaande elektrische installaties moeten periodiek geïnspecteerd worden volgens NEN-EN 50110 en NEN 3140. Ook komt steeds frequenter de vraag of voorwaarde van een verzekeringsmaatschappij om een Scope keuring uit te voeren. Al deze keuringen kunnen wij voor u verzorgen. De inspectie laten wij uitvoeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf. Aan de hand van het inspectierapport kunnen wij dan de eventueel geconstateerde tekortkomingen herstellen en ervoor zorg dragen dat de installatie weer voldoet aan de veiligheidseisen volgens de NEN 3140. Na herkeuring van de herstelpunten ontvangt de klant hiervan een certificaat van goedkeuring.