Het door H. de Vos Elektrotechniek Mijdrecht b.v. (DVE) verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers wordt met uiterste zorgvuldigheid gedaan. 
 
Hierbij maken wij u er op attent dat DVE de persoonsgegevens die u ons verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is wanneer u van onze diensten gebruik wilt maken.
 
De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, email adres en functie.   
Dit geldt voor contactpersonen van zowel (potentiële) klanten als voor (potentiële) leveranciers.
 
Bent u een (potentiële) klant, dan gebruiken wij uw gegevens om:   
- u een aanbieding te kunnen doen   
- te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen 
- zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten
- te kunnen factureren          
- vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over een overeenkomst.
 
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor:
- de sluiting en uitvoering van een overeenkomst    
- om bij inkoop te kunnen communiceren over specificaties of wensen waaraan een zaak of dienst dient te voldoen    
- u een offerte-aanvraag te kunnen toesturen
- een bestelling bij u te kunnen plaatsen   
- uw facturen te kunnen betalen  
- het communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt is het wellicht mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
 
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen of diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.
Wij maken gebruik van een eigen serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en Syntess administratiesoftware met de bijbehorende opslagmogelijkheden. 
 
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Wanneer wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
 
Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: C.C.M. de Vos, Dorpsstraat 73, 3641EB Mijdrecht, T: +31 297 281310, E: admin@devoselektro.nl  Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op!