Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

In opdracht van Waternet dienst AGV wordt er in het riviertje de Geer bij Wilnis een elektrisch afsluitbare deur gerealiseerd als waterkwaliteitsscherm. Deze deur dient om in droge tijden het oprukkende zoute water vanuit Amsterdam tegen te houden. De afgelopen jaren werd om die reden een vaste afsluiting geplaatst bij de Westveensebrug. Deze vaste afsluiting was voor de scheepvaart niet passeerbaar en daarom is gekozen voor een deur welke door de scheepvaart te openen is. Naast de deur is een pomp geïnstalleerd die zoet water vanuit het Amsterdamrijnkanaal richting Amsterdam pompt. De gehele installatie gaat volautomatisch functioneren. In de Kromme Mijdrecht en Amstel zitten, richting Amsterdam, verschillende EGV (geleidbaarheids) metingen welke het zoutgehalte van het water meten. Wanneer deze metingen een waarde meten die te hoog wordt sluit de deur en gaat de pomp draaien. De snelheid van de pomp wordt daarna geregeld aan de hand van het gemeten zoutgehalte door de betreffende EGV metingen. Wanneer het zout verder landinwaards komt gaat de pomp harder draaien.

Tijdens het in werking zijn van de installatie is de deur gesloten. Wil er op dat moment een boot passeren dan drukt de schipper op een knop om zich aan te melden. Vervolgens stopt de pomp, wordt er even gewacht tot het peil aan beide zijden van de deur nagenoeg hetzelfde is en opent de deur. Na het passeren van de boot sluit de deur weer en start het pompproces weer op.