Kastenwand
Thumbnail
Thumbnail
Kastenwand

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft aan de Noord Linschoterzandweg een nieuw gemaal laten bouwen. Dit gemaal vervangt het oude vijzelgemaal Noord-Linschoten. Het nieuw gebouwde gemaal gaat dient om het water uit de polder Noord-Linschoten af te voeren naar de Lange Linschoten en moet een totale capaciteit van 60 m3/min. kunnen leveren. Het gehele werk omvat het bouwen van een nieuw gemaal met afvoervoorzieningen, grofvuilroosterreiniger, vispassage, ontmantelen bestaand gemaal, verbreden watergangen en baggeren hoofdwatergangen. De gehele installatie van het nieuwe gemaal dient te voldoen aan de huidige eisen ten aanzien van veiligheid, bediening, sturing, signalering en registratie met betrekking tot het waterbeheer. Het gemaal moet worden voorzien van twee pompen met toebehoren en geheel visvriendelijk worden uitgevoerd. Het betreft in het kort twee pompen met aandrijving, leidingafsluiters en het benodigde leidingwerk compleet met lenspomp. H. de Vos Elektrotechniek Mijdrecht B.V. is gevraagd om de elektrische installatie te maken van dit gemaal.