Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Gemaal Zegveld van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is in 2018-2019 in zijn geheel gerenoveerd en voorzien van visvriendelijke pompen en uitgebreid met een vistrap. Hiervoor is door DVE een compleet nieuwe elektrotechnische installatie ontworpen en gemaakt.