Thumbnail
Thumbnail

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben wij in samenwerking met De Kuiper groep stuw Oosteinde Vlist vervangen. Dit is een stuw welke wordt aangedreven dor zonneenergie omdat in de nabije omgeving geen nutsvoorzieningen voorhanden zijn.