Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Het Hoogeheemraadschap van Rijnland heeft DVE opdracht gegeven voor het vervangen van de elektrische installatie van de Vroonlandsche brug. Het waterschap heeft daarbij de wens uitgesproken om er een zelfbedieningsbrug van te maken.   

In geval een vaarroute hoofdzakelijk gebruikt wordt voor pleziervaart en als de verkeerssituatie te overzien is kan gekozen worden voor zelfbedieningsbrug. De schipper drukt dan op een knop waarmee hij het proces, de bediening van een brug, activeert. Het proces wordt geprogrammeerd volgens een veiligheidsprotocol. De veiligheidseisen die aan zelfbediening worden gesteld zijn fors. Bij lokale bediening door een brugwachter moet deze een opleiding volgen om een brug te mogen bedienen. Bij zelfbediening heb je geen brugwachter nodig. Dat scheelt in de kosten, maar het proces moet qua veiligheid wel aan strenge eisen voldoen. Het aantal zelfbedieningsobjecten in Nederland; bruggen, sluizen, keringen en zelfs een overtoom neemt snel toe. Of zelfbediening uitvoerbaar is, is afhankelijk van onder andere een Risico-Inventarisatie en Evaluatie.