In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben we een zelfbedieningssluis gerealiseerd.