Dorpsstraat 73
3641EB Mijdrecht
tel 0297 - 28 13 10
fax 0297 - 24 15 74
info@devoselektro.nl

Sturen met grondwater

Installeren van de pompput met uitgebreide besturing
Pompput met eenvoudige besturing

Om de veenbodemdaling tegen te gaan, de uitstoot van CO2 door uitdroging van het veen te verminderen, het grasland langer en beter toegankelijk te houden voor vee en machines en een betere gewasopbrengst te creëren hebben wij al verschillende grondwaterpompinstallaties gerealiseerd. Deze installaties werken geheel automatisch en sommige van deze installaties zijn op afstand bestuurbaar en uitleesbaar. Wij werken bij deze projecten nauw samen met Hoogheemraadsschap De Stichtse Rijnlanden, het Veenweide Innovatiecentrum en Wageningen University & Research. In 2018 hebben wij in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de "Water Innovatieprijs" gewonnen voor het project "Praktijkproef Sturen met Grondwater Spengen" De boeren aan het roer van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.